Hoofdstuk sociale zekerheid zo goed als afgerond

Print
De toekomstige coalitiepartners willen de maximumfactuur uitbreiden naar de zelfstandigen en de kleine risico's integreren in de verplichte ziekteverzekering voor zelfstandigen. Dat kondigde formateur Guy Verhofstadt vrijdagochtend aan na afloop van het formatieberaad dat tot iets na middernacht duurde.
De onderhandelaars werkten het hoofdstuk sociale zekerheid af op enkele punten na die vrijdagvoormiddag nog samen met technici afgewerkt worden, onder meer inzake de armoedebestrijding en het pensioenbeleid.

De regering zal in de komende vier jaar stappen zetten in de harmonisering van de statuten van arbeiders, bedienden en zelfstandigen. Er komt een meerjarenplan om een aantal plafonds, inkomensgrenzen en uitkeringen van arbeiders, bedienden en zelfstandigen aan te passen aan de welvaart. Daarnaast worden bijkomende maatregelen genomen om de werkloosheidsvallen weg te werken. Samen met de sociale partners zal een strikte kalender worden opgesteld om een wettelijk kader op te stellen om zowel het arbeids- als het sociale zekerheidsrecht van arbeiders en bedienden te harmoniseren.
Daarnaast roept de regering een rondetafel bijeen met de zelfstandigen om hun statuut te versterken op het vlak van de pensioenen, de integratie van de kleine risico's in de verplichte ziekteverzekering en op het vlak van de arbeidsongevallen en de invaliditeit. Daarvoor zijn wederzijdse inspanningen van overheid en zelfstandigen nodig, benadrukte de formateur.
MEEST RECENT