Meer controle op drugs in provincie Antwerpen

Print
De Antwerpse provinciegouverneur Camille Paulus wil tijdens de Wodca-acties veel meer automobilisten doen controleren op drugs. Die aanbeveling stuurde hij aan de 25 politiezones. In 2002 vonden in de hele provincie maar tweehonderd drugscontroles plaats. Dat aantal moet in enkele maanden gevoelig worden opgeschroefd. In alle zones horeca met problemen Bijkomende taak voor Wodca-actie
"Ruw geschat voert maar een kwart van alle politiezones in de provincie Antwerpen op meer dan occasionele basis drugscontroles uit tijdens de Wodca-acties", weet Ann Verlinden, kabinetschef van gouverneur Camille Paulus. "De gouverneur wil dat verhogen tot minstens de helft en liefst driekwart van de zones." Voor de gouverneur moeten de controles op drugs, naast die op alcohol en snelheid, een volwaardige derde pijler van de Wodca-acties worden. "Dat drugs in het verkeer een probleem zijn, is duidelijk. Een op de drie jonge bestuurders rijdt wel eens onder invloed van drugs, zo wees een onderzoek uit", aldus Verlinden. "Ook de razzia in dancing Illusion in Lier geeft aan dat er een serieus probleem is." Het is nu aan de politiezones om meer drugscontroles te organiseren. "De argumenten zijn er, de wetgeving is er, wij geven alle mogelijke logistieke steun, en de wil is er ook bij de politiezones. Samen met hen werd alles grondig voorbereid."

Alle zones gaven aan dat ze horecazaken met mogelijk drugsmisbruik op hun grondgebied hebben. "Het is wishful thinking dat er net zo massaal op drugs als op alcohol kan worden gecontroleerd", vervolgt de kabinetschef van de gouverneur. "Eén drugstest vergt al snel zo'n drie kwartier. Maar de meeste politiezones zijn wel bereid op dat vlak meer inspanningen te leveren. Ook onze Wodca-wagen, speciaal ingericht voor drugscontroles, is beschikbaar. Hij wordt opgesteld in zones die op drugs controleren. Er is nu niets meer dat een politiezone tegenhoudt dat níét te doen."
Nu in het nieuws