Gedetineerden Leuvense Hulpgevangenissen maken CD

Print
Unbreakable, een groep gedetineerden uit de Leuvense Hulpgevangenis, heeft dinsdag in deze strafinrichting haar CD "Side by side" voorgesteld. Op de CD prijken vijf nummers die geschreven en gespeeld werden door de gedetineerden zelf. Het zesde nummer is het werk van een groep cipiers. Het project werd begeleid door de jonge Leuvense muzikant Anton Walgrave, bekend van de CD's "Hum" en "Before the dawn".
Walgrave geeft sinds mei 2002 gitaarlessen in de Hulpgevangenis en ontdekte er heel wat muzikale kwaliteiten. Dit leidde in de marge van Marktrock 2002 tot een optreden van een groep gedetineerden voor "eigen publiek" en thans een CD die gratis verspreid wordt. Het Leuvense CD-project werkte ondertussen aanstekelijk, want ook in de gevangenissen Leuven-Centraal, Dendermonde, Hoogstraten, Gent en Antwerpen bereiden gedetineerden een eigen CD voor. Begin 2004 volgt een nationale CD met de "Best Of" van al die opnames.

Het is een van de initiatieven waarmee een door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd project de gedetineerden van de Leuvense Hulpgevangenis kansen wil bieden hun positieve mogelijkheden te ontplooien. Verwacht wordt immers dat dit hun maatschappelijke integratie na hun vrijlating ten goede zal komen. Naast creatieve ateliers, cursussen rond communicatie en agressie en dergelijke geven de gedetineerden in deze instelling ook een eigen tweemaandelijks gevangenistijdschrift uit.

Gevangenisdirecteur Paul Dauwe bestempelde dit sociaal-cultureel werk als zeer belangrijk. "Het is de uitdrukking van een maatschappelijke keuze om een gedetineerde ook een groeiende mens in samenlevingsverband te laten zijn", zei hij in een toespraak. Dauwe betreurde wel dat de overheid hier onvoldoende werk van maakt. "Op deze CD zijn geen idolen aan het werk, enkel gewone mensen, die ondanks hun fouten gewoon ook creatief bezig willen zijn, positieve inzet kunnen tonen, dingen doen waar ze goed in zijn en hiermee anderen plezieren", aldus Dauwe.
Nu in het nieuws