Steve Stevaert blokkeert plan rekeningrijden

Print
Steve Stevaert is vierkant tegen het voorstel van formateur Guy Verhofstadt om rekeningrijden, na pilootprojecten, te veralgemenen in België. Het voorstel om pilootprojecten rekeningrijden te starten is opgenomen in het ontwerp van regeerakkoord van formateur Verhofstadt. Zelfs van pilootprojecten wil Stevaert niet weten.
 
In zijn ontwerp van regeerakkoord schrijft formateur Verhofstadt op bladzijde 15 het volgende: “Pilootprojecten inzake rekeningrijden zullen worden opgestart. Die moeten toelaten uit te maken of deze techniek kan worden veralgemeend.” In een gesprek met de redactie zegt sp.a-voorzitter en regeringsonderhandelaar Steve Stevaert dat hij vierkant tégen rekeningrijden is en dat er derhalve ook géén pilootprojecten nodig zijn.
 
Steve Stevaert haalt vijf redenen aan om tegen het voorstel-Verhofstadt te zijn.
1. Verhofstadt is niet bevoegd.De wegen zijn van de gewesten.Het zijn de gewesten die desgevallend rekeningrijden kunnen invoeren. In het geval van rekeningrijden naar Brussel, is overleg tussen de gewesten nodig.
2. Géén herverdeling via rekeningrijden. Rekeningrijden treft in verhouding de meest actieve regio, Vlaanderen dus. Files gaan hand in hand met de economische activiteit.
3. Rekeningrijden straft wie géén werk in eigen streek vindt.Wie moet pendelen, ís al benadeeld, want zich naar het werk begeven kost tijd en geld aan vervoer. Rekeningrijden is een bijkomende sanctie.
4. Rekeningrijden is bedoeld om auto’s uit de stad te houden.Het is een sturende maatregel.Maar dan moet er ook een alternatief zijn. Dat is er niet.
5. Omdat er geen ‘hiërarchie der wegen is’, zal rekeningrijden het sluikverkeer via kleine wegen doen toenemen en daardoor de verkeersonveiligheid vergroten.
MEEST RECENT