Buggenhout: Bedrijven betichten burgemeester van schriftvervalsing

Print
Acht grote Buggenhoutse bedrijven beschuldigen burgemeester Tom Van Herreweghe (NCD) en gemeentesecretaris Leonard Segers van schriftvervalsing. Beiden zouden het Register van Bekendmaking hebben vervalst. De bedrijvan dienden klacht in met burgerlijke partijstelling naar aanleiding van de invoering van de belasting op drijfkracht.
 
Eind vorig jaar stemde de gemeenteraad meerderheid tegen oppositie een nieuwe belasting op drijfkracht. Die treft alleen de acht grootste bedrijven van Buggenhout.Wettelijk moeten belastingreglementen via aanplakking aan het gemeentehuis worden bekendgemaakt. De belastingplichtigen kunnen zo bezwaar aantekenen.
 
Gemeenteraadsbeslissingen die aan het gemeentehuis worden bekendgemaakt, moeten worden vermeld in een Register van Bekendmaking.Volgens de bedrijven gebeurde dat niet.
 
De CD&V-oppositie diende daarop klacht in bij de provinciegouverneur. Die antwoordde dat hij het omstreden belastingreglement nog niet had ontvangen. Hij vroeg het gemeentebestuur hem het belastingreglement te bezorgen samen met een uittreksel uit het Register van Bekendmaking.
 
Volgens de bedrijven is het geviseerde belastingreglement nooit geafficheerd en dus ook niet opgenomen in het Register van Bekendmaking. Volgens burgemeester Tom Van Herreweghe is het belastingreglement aangeplakt aan het gemeentehuis van 11 tot 19 januari. Door een vergetelheid van de ambtenaar volgde er geen inschrijving in het Register van Bekendmaking.
 
Toen dat werd vastgesteld,is de periode dat het reglement was aangeplakt met terugwerkende kracht ingeschreven in het register. Dat gebeurde op 19 februari.De bewijzen daarvan zijn aan de gouverneur overgemaakt.
 
De bedrijven beschouwen dit voorval als schriftvervalsing. Vandaar hun klacht met burgerlijke partijstelling.
Nu in het nieuws