Verhofstadt legt dinsdag ontwerp-akkoord voor

Print
Guy Verhofstadt zei op zijn eerste persconferentie als formateur dat het zijn bedoeling is om zo snel mogelijk een nieuwe regering te vormen. Die moet voor het zomerreces een feit zijn. Tegelijk met het regeerakkoord wil hij een begrotingscontrole doorvoeren om de begroting voor 2003 in evenwicht te houden en het parlement een ontwerp van programmawet voorleggen om dit te realiseren. Ook wil hij een budgettair kader voor de volgende jaren opstellen.
De volgende dagen heeft Verhofstadt geen consultaties gepland, aangezien die reeds door informateur Di Rupo werden gehouden. De uittredend premier feliciteerde de PS-voorzitter overigens met zijn werk.
MEEST RECENT