Verslag informateur: "Voor een creatief en solidair België"

Print
Informateur Elio Di Rupo heeft aan het einde van zijn opdracht herhaald dat de vier partijen die de verkiezingen gewonnen hebben, bereid zijn onderhandelingen te starten over de vorming van een nieuwe regering. Die regering moet zich volgens hem concentreren op de economische en sociale vraagstrukken, zo zei hij op een afsluitende persconferentie in de Kamer.
Hij stelde er het verslag voor dat hij eerder aan de koning overhandigde. Het draagt de titel "Voor een creatief en solidair België". Volgens de informateur is de begrotingstoestand ernstig, maar niet dramatisch. Wel is het van essentieel belang dat de actie van de volgende regering zich inschrijft in een gezond budgettair meerjarenkader. "In die omstandigheden vereisen de onvermijdelijke bijkomende uitgaven dat nieuwe financiële middelen worden vrijgemaakt", zo schrijft hij in zijn verslag aan de koning.

De volgende regering moet van werkgelegenheid een prioriteit maken, zo leerde de informateur uit zijn contacten van de afgelopen dagen. Daarom pleit hij ervoor dat snel een nationale conferentie voor werkgelegenheid op het getouw gezet wordt. Die conferentie, waaraan de diverse machtsniveaus en ministers, de sociale partners van de profit- en non-profit-sector zouden deelnemen, moet de precieze doelstellingen inzake werkgelegenheid definiëren.

Di Rupo stelde tijdens zijn informatieopdracht vast dat de meningen over de vermindering van de sociale bijdragen uiteenlopen. Voor de enen is een drastische en structurele vermindering wenselijk, voor de anderen moet dit soort verminderen tijdelijk stopgezet worden. "In ieder geval is het essentieel dat de kosten van deze maatregelen voor de sociale zekerheid gecompenseerd moeten worden door een geschikte alternatieve financiering, zoniet loopt men het risico onze sociale bescherming te ontrafelen", stelt hij nog in zijn verslag.

Wat de gezondheidszorg betreft, stelde de informateur dat er deze legislatuur 5 miljard bijkomende middelen geïnvesteerd worden. De kwaliteit van de openbare diensten dient gewaarborgd te worden, meer bepaald bij de NMBS en De Post. Bijkomende middelen kunnen gevonden worden door de strijd tegen de grote fiscale fraude op te voeren en de fiscale achterstand terug te dringen. Elio Di Rupo pleit in zijn verslag aan de koning ook nog voor een meerjarenplan voor justitie. Dat plan moet een verhoging van het budget inhouden van een half miljard euro om de lopende uitgaven voor de werking van het departement justitie te dekken.
MEEST RECENT