Spirit legt communautaire eisen op tafel

Print
"Het is duidelijk de bedoeling om een paarse regering te vormen". Dat heeft VLD-voorzitter Karel De Gucht woensdag verklaard na afloop van zijn onderhoud met informateur Elio Di Rupo. Spirit-voorzitster Els Van Weert wil er bij Di Rupo op aandringen om verdere stappen in de staatshervorming te zetten.
De Gucht had naar eigen zeggen een goed gesprek met Di Rupo. Dat eerst een informateur werd aangesteld en niet meteen een formateur - zoals de liberalen wensten - is volgens de VLD-voorzitter geen probleem. "Dit is geen tijdverlies. Dat er een eerste gedachtenwisseling komt over verschillende thema's kan nuttig zijn", luidde het.

Volgens De Gucht werd met Di Rupo een overzicht gemaakt van de verschillende bestaande problemen. "Ik heb de nadruk gelegd op de nood aan lastenverlagingen". De VLD-voorzitter was woensdag de enige die uitdrukkelijk toegaf dat het de bedoeling is om een paarse regering te vormen".
Sp.a-voorzitter Steve Stevaert - geflankeerd door zijn Spirit-collega Els Van Weert - stelde voor de aanvang van het onderhoud dat het kartel voorstander is van een sociaal-economisch plan. "De bekommernissen van de mensen moeten in een sterk regeerakkoord zitten", stelde hij.

Van Weert zei het eens te zijn met Stevaert en beklemtoonde de nood aan een economische heropleving, meer jobs en de vrijwaring van de sociale zekerheid. "Maar wij willen ook andere punten aanbrengen. Vanuit de keuze voor goed bestuur willen we dat een aantal bevoegdheden naar Vlaanderen en Wallonië worden overgeheveld, zonder de solidariteit te doorbreken. Dat moet zeker besproken kunnen worden. Ik hoop dat er geen zaken van op voorhand van tafel worden geveegd", poneerde Van Weert. De laatste partijvoorzitter die Elio Di Rupo woensdag ontvangt, is MR-leider Daniel Ducarme.
MEEST RECENT