Antibiotica voor dieren

Als hun huisdier iets mankeert zijn de baasjes maar al te blij als ze snel naar hun dierenarts kunnen gaan. Kat, hond, papegaai, rat of hamster worden er deskundig onderzocht. De diagnose wordt gesteld en de meeste eigenaars verwachten dat de dierenarts het dier een inspuiting geeft. Meer nog zelfs, wanneer dit niet gebeurt zijn ze dikwijls verwonderd en beginnen ze te twijfelen aan de vakbekwaamheid van de dierenarts. Onze vriend moet immers zo snel mogelijk terug de

oude

zijn.

De meeste mensen weten niet dat het bewuste spuitje of spuitjes in de overgrote meerderheid van de gevallen een dosis cortisone en/of antibiotica is. Het geweten van de eigenaar is gesust en de dierenarts heeft een tevreden cliënt. Of het zieke dier er met deze medicatie op termijn beter van wordt, vraagt niemand zich af. Of het dier ook zonder deze of met een andere behandeling had kunnen genezen, wordt buiten beschouwing gelaten.

Gered

Antibiotica zijn schitterende geneesmiddelen die al miljoenen mensen en dieren het leven gered hebben. Ze worden gebruikt tegen infecties of besmettingen. Infecties kunnen veroorzaakt worden door bacteriën (bv. Salmonella), door virussen (bv. griep, verkoudheden), door schimmels (ringworm), door parasieten (bv. wormen) of, recentelijk ontdekt, door prionen of besmettelijke eiwitten (bv. de gekke koeienziekte of BSE). Alleen in het geval van een besmetting met bacteriën zullen antibiotica werkzaam zijn. Virale infecties kunnen de weerstand van het lichaam verminderen en zo ruimte vrijmaken voor een bijkomende bacteriële besmetting. Bacteriën worden door de antibiotica op verschillende manieren aangevallen, afhankelijk van de aard van het gebruikte product. Het antibioticum kan enerzijds de bacterie een tijdje buiten werking stellen (bacteriostatisch antibioticum) of het kan de bacterie definitief teniet doen (bactericied antibioticum).

Verkeerd gebruikt

Wanneer een antibioticum gebruikt wordt, moet het ten eerste in de juiste dosis en ten tweede lang genoeg. Voor een gewone infectie is dit minstens 10 dagen en voor een zware infectie zelfs 4 tot 6 weken. Indien deze richtlijnen niet gevolgt worden, heeft het gebruik weinig zin en bestaat er zelfs een grote kans dat de bacterie ongevoelig wordt voor het gebruikte antibioticum

(= resistentie)

. Het massaal en ondoeltreffend gebruik van antibiotica heeft ondertussen gezorgd voor een gigantisch probleem: voor sommige bacteriële ziekten bestaat geen werkzaam antibioticum meer en mensen en dieren kunnen net zoals vóór 1940 sterven aan een banale infectie! De wetenschappers en de farmaceutische industrie besteden zeer veel geld en energie naar de zoektocht op nieuwe formules maar hebben de jongste 10 jaar omzeggens geen vooruitgang geboekt. Erg verontrustend.

Eén van de grootste misvattingen is het gebruik van antibiotica bij diarree. Alhoewel in 90% van de gevallen de oorzaak niet te wijten is aan een bacteriële infectie, worden de meeste huisdieren met dit probleem toch met antibiotica behandeld. Voor een goede vertering hebben de ingewanden een flora van bacteriën nodig (= de niet-ziekteverwekkende of goedaardige bacteriën). Wanneer toch antibiotica wordt gegeven, gaat men deze normale, noodzakelijke flora vernietigen en gaat de diarree zelfs verergeren! Daarom moeten antibiotica bij diarree, tenzij er een reëel gevaar op algemene infectie bestaat, te allen tijde worden vermeden.

Wijs mens

Als uw huisdier diarree heeft en de dierenarts geeft hem geen antibioticumspuitje, wees dan niet verwonderd, maar prijs hem of haar als een wijs mens. Tot slot zou ik een oproep willen doen aan de bio-industrie. Het heeft geen zin kilogrammen antibiotica in het voer of het drinkwater te mengen van zieke varkens of kippen. Meestal worden ziekten van een ganse groep dieren veroorzaakt door virussen en daarop hebben antibiotica zoals reeds beschreven geen vat. Integendeel: zieke dieren die te weinig eten of drinken krijgen ook te weinig van het antibioticum binnen en er ontwikkelt zich resistentie. Resten van die antibiotica in het vlees komen in het menselijk voedsel en veroorzaken bij de mens resistentie, met alle gevolgen van dien. Een nieuw jaar staat voor de deur, laten we met zijn allen iets doen aan een probleem dat nu nog te omvatten is.

Nu in het nieuws