België onthoudt zich bij stemming over EU-richtlijn pensioenfondsen

Print
De Europese ministers van Financiën keuren morgen/dinsdag definitief de oprichting van Europese pensioenfondsen goed. België zal zich als enige onthouden bij de stemming. De paarsgroene regering ziet geen grote problemen ontstaan, maar wil wel protesteren tegen een al te liberaal Europa.
Al zo'n vijf jaar wordt binnen de Europese Unie gediscussieerd over de mogelijkheid voor pensioenfondsen (de extra legale pensioenen uit de tweede pijler) om grensoverschrijdend te werken. Werkgevers met vestigingen in meerdere EU-lidstaten zouden dan hun werknemers kunnen aansluiten bij hetzelfde fonds.
De Belgische regering is daar niet tegen, maar wil meer garanties. De klemtoon ligt nu te veel op het aspect concurrentie en te weinig op het sociale aspect, aldus minister van Pensioenen Frank Vandenbroucke (sp.a).

België vreest vooral een gebrekkig toezicht. Volgens de EU-richtlijn moet op een Europees pensioenfonds worden toegezien door het land waar het fonds gevestigd is. En dus niet door het land waar de werknemers verzekerd zijn. Hierdoor bestaat een risico op lakse controle.
Bovendien zijn in de tekst weinig garanties ingebouwd wat betreft de beleggingsmogelijkheden van de pensioenfondsen. Ze kunnen risicovol beleggen.

België wil met haar onthouding een signaal geven, maar stelt geen veto. De verwachting is trouwens dat er weinig zal moeten veranderen aan de Belgische wetgeving. Die is nu al vrij liberaal. Volgens het kabinet-Vandenbroucke moet de impact trouwens niet overschat worden. Diverse EU-lidstaten zijn niet betrokken doordat extralegale pensioenen er geen rol spelen in de pensioenvorming. De richtlijn zou dan ook maar belangrijk zijn voor zo'n honderd multinationals. Zij zullen wellicht hun sociale voordelen willen harmoniseren. Per land van vestiging moeten ze wel de geldende sociale regels blijven respecteren.
Nu in het nieuws