Opgetogen Europese reacties op massaal ja Litouwers

Print
De Europese Unie is meer dan tevreden met de massale steun van de Litouwers voor de toetreding van hun land tot de Europese Unie. Dit versterkt de positie van Litouwen in de Unie en is goed voor die Unie, aldus EU-Commissievoorzitter Romano Prodi.
Met de ja-stem van de Litouwers komt het aantal nieuwe lidstaten op 1 mei 2004 nu al met zekerheid op vijf (naast Malta, Cyprus, Slovenië en Hongarije).
Het belang van de duidelijke uitslag overstijgt echter het Litouwse belang. Het land ligt midden een eerder eurosceptische regio. In Polen en vooral in de twee andere Baltische staten Estland en Letland zijn er nogal wat tegenstanders van EU-toetreding. Met het oog op de referenda van de komende weken en maanden in die landen is het Litouwse enthousiasme goed meegenomen.
Nu in het nieuws