Halle protesteert bij PS tegen Franstalige kiespropaganda

Print
Het Halse stadsbestuur protesteert in een brief aan de PS tegen de verspreiding in de Vlaams-Brabantse stad van een eentalig Frans verkiezingsblad. "Het stadsbestuur stelt alles in het werk om het Vlaams karakter van onze streek te eerbiedigen en wij
vragen U met aandrang dit ook te doen en de nodige maatregelen te treffen opdat dit zich in de toekomst niet meer zal herhalen", aldus Halle
Nu in het nieuws