Michel Nihoul wellicht in cassatieberoep tegen KI-arrest

Michel Nihoul heeft woensdag bevestigd dat hij van plan is cassatieberoep aan te tekenen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) van Luik die hem op 30 april naar het assisenhof heeft verwezen. "Ik zal het cassatieberoep in het weekend bespreken met mijn raadsman, meester Frédéric Clement de Clety" verduidelijkt Nihoul. Een Brusselse strafpleiter is intussen aangesproken om Nihoul voor cassatie te verdedigen maar de advocaat heeft nog niet toegezegd. Indien cassatieberoep wordt aangetekend zal het Hof enkel nagaan of de procedure correct is verlopen maar zal het de verwijzing niet ten gronde behandelen.

Belga

Wat Nihoul en zijn advocaten zullen opwerpen als cassatiemiddel is nog niet beslist. "Als echt zou blijken dat er geen mogelijkheid is, zullen we alsnog van het cassatieberoep afzien. Het moge duidelijk zijn dat ik niet naar cassatie stap om zomaar wat tijd te verspelen of om de rechtsgang te vertragen", besluit Michel Nihoul die stelt nog steeds verwonderd te zijn over zijn verwijzing naar het assisenhof.

Nu in het nieuws