Kris Merckx over samenwerking PVDA en AEL in Resist

Een opgetogen Kris Merckx op het Resist-congres zaterdag in Antwerpen. Met de PVDA preekt hij al decennialang de proletarische revolutie. Hij ziet geen probleem in de samenwerking tussen de communisten en de Arabisch Europese Liga (AEL) van Dyab Abou Jahjah. “Als werkende mensen zetten we pas een stap vooruit als we de handen in elkaar slaan”, aldus Kris Merckx.

ghouben

Het huwelijk tussen de PVDA en de AEL lijkt niet voor de hand liggend. De communisten keken steeds met enige afkeer naar alles wat met geloof te maken had. De AEL koppelt de emancipatie van de Arabische gemeenschap aan de islamitische identiteit. Kris Merckx ziet geen enkele tegenstrijdigheid. Hij staat voor Resist zowel op de lijst van de Kamer als de senaat.

“Ik geef toe dat er in het begin tussen ons wel wat koudwatervrees was”, aldus Merckx,“maar we hebben die overwonnen. Een groot aantal punten hebben we gemeenschappelijk, zoals ons protest tegen de oorlog in Irak en de strijd tegen de discriminatie. Resist is een samenwerking tussen twee organisaties met een duidelijk sociaal profiel. De AEL spreekt heel wat migrantenjongeren aan.Wij richten ons naar alle werkmensen.”

Dyab Abou Jahjah wist met enkele gerichte uitspraken de PVDA-militanten voor zich te winnen. In zijn toespraak begroette hij de aanwezigen met “broeders, zusters, vrienden en kameraden”. Ook de meest kritische PVDA-militante zette hij naar zijn hand. Zij vroeg waar het standpunt was gebleven van de PVDA om het kapitaal zwaarder te belasten.

“De islam is anti-kapitalistisch”, aldus Abou Jahjah. “Ons geloof schrijft voor dat het kapitaal moet worden belast, maar in België is daar geen sprake van. Als ik word verkozen, zal ik dit punt zeker op de agenda zetten en verdedigen.” Applaus uit de zaal en over naar het volgende punt.

Ook de Antwerpse politieke crisis kwam geregeld ter sprake. “Ik werk bij het VISA-kantoor van Antwerpen”, aldus een ambtenaar van de stad Antwerpen. “Het gerecycleerde VISAbestuur spreekt over het verzelfstandigen van een aantal diensten, zoals stadsreiniging en groenvoorziening. Dit zal ten koste gaan van de werkgelegenheid, kijk naar de haven. Sedert de oprichting van het autonoom havenbedrijf is de werkgelegenheid daar met een derde afgenomen.”

Peter Mertens, voorzitter PVDA-Antwerpen,waarschuwde de tegenstanders van Resist. “Burgemeester Leona Detiège verbood een betoging tegen de oorlog in Irak, en kijk, waar is ze nu? Korpschef Luc Lamine zei dat hij Dyab Abou Jahjah in de gevangenis zou draaien, en waar is hij nu?”