Klokke Roeland met Pasen rondgereden door Gent

Print
Op Pasen, 20 april wordt in Gent een optocht georganiseerd voor de onlangs herstelde "Klokke Roeland". De 6.000 kilo wegende klok is in Nederland hersteld van een scheur en wordt met Pasen door de stad gereden en daarna op haar oude stek aan het Belfort teruggeplaatst. Na de heraanleg van het Braunplein, zal ze weer dienst doen als basklok in het Belfort.
De Grote Triomfante, zoals de klok eigenlijk heet, barstte tijdens het inluiden van de Gentse Feesten in 1914.

Sindsdien heeft ze niet meer geluid, ze moest in 1948 zelfs van de smeltkroes gered worden, om uiteindelijk in mei vorig jaar in Nederland te belanden. Daar werd ze gelast door de klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts in Noord-Brabant. Ze heeft nu haar oude klank terug. De klok werd in 1660 gegoten door de bekende klokkengieter Pieter Hemony uit het Nederlandse Zutphen.
MEEST RECENT