Sibelco brengt dijken aan in Mol en Lommel

Print
Het zandwinningsbedrijf Sibelco brengt dijken aan op de zuidelijke oevers van de zandputten van Mol-Rauw en Stevensvennen in Lommel. Het gaat om een voorzorgsmaatregel naar aanleiding van de bres in de zandput van Maatheide in Lommel. De bres loopt tot tegen het kanaal naar Leopoldsburg, en dat houdt gevaren in.
 
"We bespraken woensdagmorgen de toestand met verschillende diensten en met de mensen van Lommel en Mol.De conclusie luidde: we houden rekening met het onmogelijke”, stelt Mark Stulens van Sibelco. Met het "onmogelijke” bedoelt Stulens het doorbreken van de dijken van de zandputten van Stevensvennen en Rauw.
 
"We gaan dijken aanbrengen op de zuidelijke oevers van de putten van Stevensvennen en Rauw. Op die manier beletten we dat de woningen van de omwonenden gevaar lopen. De hoogte van de dijken kan variëren van enkele centimeters tot maximum drie meter. Met die werkzaamheden zijn we nu al bezig.”
 
De Dienst voor de Scheepvaart reageerde onmiddellijk op de nieuwe bres.Aan de Blauwe Kei in Lommel en aan de brug aan Umicore in Balen sloot de dienst met schotbalken een deel van het kanaal naar Leopoldsburg af.
 
“Die afdamming was een voorzorgsmaatregel voor het geval dat er een afschuiving van zand zou gebeuren naar de put van Stevensvennen. Daarvan ligt het wateroppervlak 1,5 meter lager dan het niveau van het kanaalwater. In dat geval zou het kanaal leeglopen van Leopoldsburg tot de Blauwe Kei en vanaf de Blauwe Kei tot in Maastricht”, zegt Kris Dankaerts van de Dienst voor de Scheepvaart.
 
Dankaerts herinnert zich dat het van 11 november 1985 is geleden dat het kanaal werd afgedamd:“ Dat was naar aanleiding van een dijkbreuk in Stevensvennen.”
 
Het afdammen van het kanaal betekent dat er geen vervoer over het water mogelijk is naar Umicore. Ook de jachthaven in Leopoldsburg zit geblokkeerd. “Het afdammen verstoort de afvoer van zwavelzuur.We produceren wekelijks 7.000 ton zwavelzuur. De helft vervoeren we via het kanaal”, zegt Umicorewoordvoerder Daniël Motton.
 
De toestand zorgt niet onmiddellijk voor problemen.“We beschikken over stockagemogelijkheden”, verklaart Motton. “Een paar dagen kunnen we opvangen. Als het langer duurt, bekijken we alternatieven via de weg en het spoor.”
 
De gemeente Dessel nam contact op met Sibelco na de eerste grondverzakking veertien dagen geleden.“We vroegen ons af of dergelijk voorval zich ook kon voordoen in Dessel. Sibelco wees op de verschillende geologische structuur en ontginning. In Dessel twintig meter diep, in Lommel vijftig meter. De kans op zo’n incident in Dessel is zeer klein”, zegt burgemeester Michel Meeus (CD&V).
 
Na de bres van dinsdag formuleerde burgemeester Meeus een nieuwe eis. “In Dessel zitten we met de bestaande zandwinning aan de Boeretang.Op de Pinken komt een nieuwe zandput. Ik vraag over die ontginningsplannen een onafhankelijke geologische studie door de Vlaamse overheid.”
MEEST RECENT