Proces tegen zwarte lijst met huurders

Print
De huurdersbonden zijn naar de rechter getrokken om de onmiddellijke stopzetting te eisen van de zwarte lijst van de huurders. De firma Checkpoint was begin dit jaar gestart met een lijst waarop eigenaars huurders kunnen laten registreren die meer dan drie maanden huurachterstal hebben.
De firma krijgt naar eigen zeggen elke dag 4 tot 8 nieuwe aangiften binnen van wanbetalers. De zwarte lijst is omstreden. De privacy-commissie heeft geoordeeld dat de lijst in strijd is met de huidige privacy-wetgeving. Minister van Justitie Verwilghen heeft aan de Privacy-commissie een advies over de zwarte lijsten gevraagd
MEEST RECENT