Blok onderzoekt onkosten: "flagrante misbruiken"

Print
Volgens Filip Dewinter, fractieleider van het Vlaams Blok in Antwerpen, zijn er sterke aanwijzingen dat de Antwerpse schepenen geld van de stad gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Dewinter zei dat nadat hij dinsdag de onkostenrekeningen van de schepenen ging inkijken bij de stadsontvanger. "We hebben een aantal duidelijke misbruiken vastgesteld", zei Dewinter.
Dewinter ging dinsdagnamiddag samen met drie andere gemeenteraadsleden van het Vlaams Blok de verantwoordingsstukken voor de onkosten van de schepenen inkijken voor de boekjaren 2000, 2001 en 2002. De vier gemeenteraadsleden beriepen zich daarvoor op hun inzagerecht. "We hebben rekeningen gezien voor hotels, parfum, kledij, schoenen, zelfs voor geboortekaartjes van een kind van een schepen", zei Dewinter. "We hebben zelfs rekeningen gezien voor cadeaus van de ene schepen aan de andere," aldus Dewinter. Hij voegde eraan toe dat nogal wat overtuigingsstukken ontbraken. Volgens Dewinter zijn er sterke aanwijzingen van misbruik. "We gaan hiermee vanavond (dinsdagavond red.) op de gemeenteraad naar buiten treden", zei Dewinter.

De onkosten van stadsontvanger Fred Nolf werden niet gevonden, omdat volgens het Vlaams Blok die door het gerecht al zijn meegenomen. Dewinter herhaalde dat zijn fractie op de gemeenteraad de schorsing van Nolf zal eisen.
MEEST RECENT