Antwerpse stadssecretaris Nolf blijft

Het Antwerpse schepencollege installeert een werkgroep die de onkostenvergoedingen van de Antwerpse ambtenaren moet onderzoeken en vergelijken met die van andere steden en overheden in dit land.Ten laatste tegen eind juni moet de werkgroep een advies voor een gedragscode klaar hebben. Het college heeft ook beslist dat stadssecretaris Fred Nolf voorlopig niet geschorst wordt.

ghouben

De Antwerpse gemeenteraad bespreekt vanavond de positie van Nolf. Het college stelde maandag vast dat er geen tuchtrechtelijke of strafrechtelijke basis is om zijn hoogste ambtenaar preventief te schorsen. Nolf, zelf niet aanwezig, schreef aan het college dat hij geen grond ziet om (tijdelijk) afstand te doen van zijn ambt.

De stadssecretaris vormt het onderwerp van een onderzoek door het parket. Het Vlaams Blok legt vanavond een motie voor waarin gevraagd wordt de stadssecretaris vier maanden te schorsen tijdens het lopende onderzoek.

Daar gaat het college alvast niet op in en ook de meerderheid niet.De meerderheidsfracties houden vandaag nog een extra vergadering en gaan een motie indienen over het beter controleren van de uitgaven. Het schepencollege besliste ook dat er een gedragscode wordt opgesteld rond de kosten eigen aan het ambt.

Die omvatten nu o.m. restaurantkosten, kledij, schoenen, boeken, etenswaren, bloemen, relatiegeschenken. Ook voor de receptie- en representatiekosten komt er een code. Een werkgroep onder leiding van ombudsman Wim Vandebroeck moet daar werk van maken. Het college wenst niet dat het “als een bende sjoemelaars” wordt beschouwd.