Werkgelegenheid en Kringloopfonds in programmawet

Werkgelegenheidsmaatregelen en Kringloopfonds in programmawet Het kernkabinet heeft woensdagvoormiddag een aantal maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van de werkgelegenheid voor jongeren en ouderen, en van de sociale economie door de oprichting van een Kringloopfonds. Ze worden in de programmawet ingeschreven.

Belga

Voor de jongeren voorziet minister van arbeid Onkelinx een aanvulling op het Rosetta-plan waardoor jongeren meteen na het verlaten van de school recht op de wachtuitkering krijgen indien ze een opleiding in een bedrijf volgen. Nu vormt het Belgisch systeem van wachtuitkeringen een opleidingsval. Schoolverlaters dienen immers gemiddeld negen maanden wachten eer ze aan een opleiding in een onderneming kunnen beginnen.

Door de wachtuitkering onmiddellijk na het verlaten van de school uit te keren wordt de jongere aangemoedigd een opleiding te volgen in een bedrijf.

Verder wordt voor werknemers ouder dan 45 jaar het plafond van de bezoldiging van het educatief verlof opgetrokken van 1.920 tot 2.500 euro per maand. Een bijkomende beroepsopleiding is voor de oudere werknemers voordelig voor hun behoud op de arbeidsmarkt.

Onkelinx hoopt dat door het verhogen van het plafond het aantal oudere werknemers dat educatief verlof neemt met een kwart zal stijgen tot 7.700 in het begin en naar 9.200 eens de verhoging op kruissnelheid gekomen is.

Minister van sociale integratie Johan Vande Lanotte kondigde aan dat een Kringloopfonds opgericht wordt dat leningen verstrekt aan of deelneemt in het kapitaal van de ondernemingen uit de publieke sector. Wie zijn geld in het Kringloopfonds steekt krijgt een intrestgarantie van 3 procent en een belastingsvermindering van 1 procent met een maximum van 250 euro.

Het Kringloopfonds zal voor 75 miljoen euro aan obligaties uitschrijven. Het fonds mag het verzamelde geld voor maximaal 30 procent beleggen en voor minstens 70 procent investeren in projecten van sociale economie.

De topministers hebben nog geen akkoord bereikt over het Agalev-voorstel om een uitbreiding van het rouwverlof.