Vertrouwen consumerende Belg blijft dalen

Het consumentenvertrouwen in België blijft sterk teruglopen. In februari is de indicator gezakt van -9 tot -13, het laagste niveau sinds november 2001. Dit blijkt uit gegevens van de Nationale Bank.

Belga

Het pessimisme bij de consumenten over de economische ontwikkelingen in België breidt zich verder uit: zowel de groeivooruitzichten van de Belgische economie als de verwachtingen op de arbeidsmarkt worden ongunstiger ingeschat.

De neerwaartse beweging, die zich de jongste maanden in versneld tempo heeft doorgezet, is allicht toe te schrijven aan de aanhoudende internationale onzekerheid.

Het vertrouwen van de consumenten in de eigen financiële situatie, dat totnogtoe vrij goed had standgehouden, is voor het eerst in ruim een half jaar fors afgenomen. In juni vorig jaar stond die indicator nog op 7, in februari daalde hij van 4 tot 1.

Nu in het nieuws