SISO2: "Wij willen een tuchtleraar"

Het personeel van het Stedelijk Instituut voor Secundair Onderwijs (SISO2) aan de Deurnese Confortalei voerde dinsdag actie na het zoveelste geweldsincident op deze school. “Hoog tijd dat hier een tuchtleraar wordt aangesteld, en dat het schoolbeleid probleemjongeren tot voorbeeld dient”, aldus SISO2-leerkrachten. De bestuursdirecteur van de Stedelijke Bedrijfseenheid heeft de politie en het parket ingeschakeld.

Zo’n twintig leerkrachten van het SIS02 verzamelden dinsdagochtend met 12- tot 19-jarige leerlingen van evenzoveel klassen op de speelplaats tijdens het eerste lesuur. De actie ging uit van de leerkrachten. Die sprongen hiermee in de bres voor hun collega lichamelijke opvoeding, die maandag aan de schoolpoort in elkaar is geslagen.

“Er is maandag op deze school eerst een conflict over pestgedrag tussen een jongere en een oudere leerling geweest”, zegt Luc Tesseur, bestuursdirecteur van de Stedelijke Bedrijfseenheid.

“Familieleden van de jongere leerling hebben de leraar lichamelijke opvoeding vervolgens aangevallen aan de schoolpoort. De leraar is nadien met een ontwrichte pink in het hospitaal verzorgd moeten worden.”

Op het SISO2 kwam het dinsdag tot een spoedberaad, waarvan ook bestuursdirecteur Luc Tesseur werd ingelicht. “Ik begrijp dat het personeel zich fysiek bedreigd voelt en dat de leerkrachten hun bezorgdheid willen uiten”, aldus Tesseur. Het geweldsincident van maandag was dan ook geen alleenstaand feit. In juni vorig jaar haalde het SISO2 de krantenkoppen nadat leerlingen een lerares in het gezicht hadden beschoten met een luchtdrukpistool. “Er zijn de jongste tijd al meerdere collega’s bedreigd geweest”, aldus een anonieme SISO2- leerkracht.

“De miniemste aanleidingen zoals een slecht rapport zijn voor sommige leerlingen al goed om auto- ’s van leerkrachten te vernielen. Er is dit jaar ook een zware diefstal op school gepleegd, vorig jaar is er een geldkast leeggehaald”, zegt de leerkracht. “We wilden met deze actie duidelijk aan de leerlingen zeggen dat geweld op onze school niet thuishoort. Dat er andere manieren bestaan om conflicten op te lossen”, vervolgt de leerkracht.

“Wij voelen ons te weinig gesteund door de directie, die niet hard genoeg optreedt tegen rebellie en bedreigde leerkrachten in de steek laat.” De directeur van het SISO2, die de actie niet kon appreciëren, wilde dinsdag geen commentaar kwijt.

“Ik neem het incident dermate ernstig dat ik onmiddellijk een beroep heb gedaan op het protocolakkoord dat tussen scholen, de politie en het parket bestaat”, aldus Tesseur.“Opdat er een snelle opvolging van het misdrijf komt. Ik heb dinsdag ook gesproken met het SISI2-personeel en met het slachtoffer. In de loop van de komende weken bekijken we wat er op het SISO2 moet veranderen opdat de rust en de goede sfeer terugkeren. Een preventief leerlingenbeleid alléén blijkt niet te volstaan. In overleg zal ik desgevallend pleiten voor de aanstelling van een tuchtleraar die ook repressief kan optreden.Want zo kan het niet verder.”

Nu in het nieuws