Alleen bouwpuin in kleiputten van Ramsel

Print
De eerste stalen die de milieu-inspectie op het stort op de Westmeerbeeksesteenweg in Ramsel (Herselt) heeft genomen, leveren geen verontrustende resultaten op. “De tien oppervlaktestalen bevatten enkel bouwpuin”, zei afgevaardigde Berghmans van Miplan, het studiebureau dat in opdracht van OVAM de onderzoekingen stuurt, gisterenavond op de infoavond voor de bevolking in de Ramselse parochiezaal.
 
De staalname van vorige week maandag lijkt het begin van een lang en moeizaam onderzoek. Het moet aantonen of de vier gesignaleerde gevallen van leukemie iets met de stortplaats van de NV Laeremans in de oude kleiputten te maken hebben of het tegendeel bewijzen. De bevolking en omwonenden van de vroegere kleiputten zijn erg ongerust. Het onderzoek moet zekerheid brengen. Ofwel is er niets aan de hand ofwel moet er volgens OVAM gesaneerd worden. Gezien de omvang van het probleem - de twee kleiputten zijn samen 6,5 ha groot - wordt dat geen sinecure.
 
“De tien stalen zijn betrekkelijk onschuldig”, aldus de afgevaardigde van Miplan.“Zeven ervan bevatten sloop- en bouwafval dat moet worden verwerkt in een vermaalmachine. Wat overblijft kan worden gerecycleerd. De drie overige moeten vergund worden gestort. Het gaat over stoffen die over heel Vlaanderen gevonden worden.”
 
Volgende maandag start reeds de tweede fase van het onderzoek. Met diepteboringen neemt de overheid opnieuw stalen in het stort. De resultaten zouden al over enkele weken bekend zijn. Op vraag van een inwoner wordt ook Niras, de federale instantie die bevoegd is voor radioactiviteit, ingeschakeld.

.

Nu in het nieuws