Lier herziet weekbladtaks

De aanpassing van het belastingreglement op het verspreiden van gratis huis-aan-huisreclamedrukwerk zorgde opnieuw voor onenigheid binnen de VLD-LMM-CD&V-meerderheid. Dat leidde tot een schorsing van de gemeenteraadszitting, waarna de geplande herziening van het reglement nog eens werd herzien.Toch blijven de uitgevers van de gratis reclameweekbladen ontevreden.

Het oorspronkelijke belastingreglement werd in december gestemd. Per exemplaar reclamedrukwerk en per brievenbus betaalt de uitgever drie eurocent. Publicaties van publiekrechtelijke personen en van socio-culturele en sportverenigingen werden vrijgesteld als er niet meer dan 10% reclame in staat.

Op dat reglement kwamen bij het stadsbestuur verscheidene klachten binnen. Het schepencollege bracht daarom het belastingreglement afgelopen maandag opnieuw ter sprake tijdens de gemeenteraad. Aan de tarieven werd evenwel niets gewijzigd. Wel zouden voortaan gratis bedeelde kranten met een redactionele inhoud van minimaal 60%, die 49 keer per jaar verschijnen en de gemeentelijke publicaties gratis opnemen, vrijgesteld worden.

Een toegeving die er volgens raadslid Frans Steylaerts (CD&V) geen is. “Ik heb de indruk dat schepen van Financiën Jim Goetze (VLD-LMM) de lo- kale reclameweekbladen wil zien verdwijnen.Een redactionele bijdrage van 60% is niet realistisch. Dat zou betekenen dat drie vijfde van zo’n krant de uitgever niets opbrengt.” Steylaerts stelde voor de redactionele verplichting te verlagen tot 20%, zoals dat in Oud-Turnhout het geval is.

Na een schorsing van een kwartier kwam schepen Goetze met een compromis voor de pinnen. Om van de belastingvrijstelling te kunnen genieten,moeten de gratis kranten voortaan 40% redactionele bijdrage tellen.Publicaties van publiekrechtelijke en socioculturele en sportverengingen mogen tot 40% reclame van minstens vier adverteerders tellen. Deze laatste aanpassing kwam er op voorstel van Jan Mortelmans (Vlaams Blok).

Raadslid Steylaerts bleef ontevreden, maar keurde het reglement toch goed, net als alle andere raadsleden van de meerderheid. De uitgevers zelf blijven ontevreden. Zowel Kontakt uit Nijlen als ‘t Gazetje uit Duffel zeggen dat ze de grens van 40% redactionele bijdrage onmogelijk kunnen halen. “Het blijft broodroof”, zegt Mia Simons van Kontakt. ‘t Reclameblad uit Lier twijfelt nog of het de 40% haalt.

Nu in het nieuws