De Batselier voor doortrekking N41

Print
Tijdens een bijeenkomst met andere volksvertegenwoordigers uit de regio heeft burgemeester van Dendermonde Norbert De Batselier (Inzet) nogmaals gepleit voor de doortrekking van de N41 van Dendermonde naar Aalst. “Het is de enige oplossing om de leefbaarheid in Dendermonde en Oudegem te verhogen”, stelt De Batselier.
 
De Batselier probeert de betrokken gemeenten te overtuigen van de noodzaak van de doortrekking.“ Samen staan we sterk. Het is onze bedoeling om een gezamenlijke tekst over te maken aan het kabinet van Vlaams minister voor Mobiliteit Steve Stevaert (SP.A)”, vertelt De Batselier.“We hopen dat er snel een oplossing kan komen, want de leefbaarheidsproblemen aan de Noordlaan en Mechelsesteenweg in Dendermonde en de Oudegemse Baan in Oudegem vragen drastische maatregelen.”
 
De Batselier is evenwel niet blind voor de nieuwe problemen die een eventuele doortrekking zou kunnen veroorzaken.“We proberen een totaalvisie op te stellen. De nieuwe weg mag geen dodenweg worden. De kruispunten met de nieuw aan te leggen weg moeten maximaal beveiligd worden. Bovendien mag de aanleg van de N41 de waterhuishouding en het wateropslagvermogen van Denderbellebroek niet in het gedrang komen. Ook de mogelijkheid van een spoorwegverbinding tussen Aalst en Dendermonde mag niet geschrapt worden, maar we beseffen dat dat een werk van lange adem kan worden. Daarom moet als alternatief geïnvesteerd worden in de uitbouw van een snelle buslijn tussen de twee steden.”

.

Nu in het nieuws