Doorbraak in faillissement bedrijf Nobels-Peelman

Er is een doorbraak in het faillissement van het voormalige metaalconstructiebedrijf Nobels-Peelman. De ex-bedienden kregen onlangs een deel van de achterstallige tegoeden op hun rekening. Het saldo volgt nog dit voorjaar.

ghouben

Het faillissement van Nobels-Peelman dateert van 1983 en de afwikkeling ervan sleepte twintig jaar aan. Het jarenlange aandringen vanuit alle hoeken leverde uiteindelijk dan toch resultaat op.“Burgemeester Freddy Willockx (SP.A) vernam met genoegen dat er eindelijk schot komt in de afwikkeling van het faillissement”, luidt het in een mededeling vanuit het stadhuis.

“De ex-bedienden kregen zestig procent van het totaal nettobedrag dat hen nog verschuldigd is op hun rekening. Het saldo volgt in het voorjaar. De burgemeester brengt hulde aan curator Lieven D’- Hooghe. Hij kreeg enkele jaren geleden het dossier overgedragen en zorgde voor een definitieve doorbraak in het juridisch kluwen”, besluit de officiële mededeling.