Kamer keurt motie aanbevelingen Sabena-commissie goed

Print
De voltallige Kamer heeft donderdagavond meerderheid tegen oppositie een motie goedgekeurd die enkel instemt met de aanbevelingen van de Sabena-commissie. Dat gebeurde met 75 stemmen voor, 44 tegen (voltallige oppositie) en 13 onthoudingen (van PS en Ecolo).
Met de motie neemt de meerderheid kennis van het rapport van de onderzoekscommissie en stemt ze in met het zesde hoofdstuk, dat een aantal aanbevelingen formuleert. Daarnaast stelt de tekst dat het parlement initiatieven gaat nemen om de controle op de overheidsbedrijven te versterken en wordt de regering gevraagd het statuut van publieke beheerders en de openbare dienstverlening beter te definiëren.
MEEST RECENT