Informatieforum rond euthanasie opgericht

Print
Artsen die met vragen zitten rond euthanasie of het levenseinde van een patiënt zullen voortaan beroep kunnen doen op een forum van artsen die als aanspreekpunt fungeren. Initiatiefnemer van het project 'LEIF-artsen' (Levenseinde Informatie Forum-artsen) is professor Wim Distelmans, oncoloog aan de VUB en voorzitter van de Federale Controle-en Evaluatiecommissie Euthanasie. Tot nu toe hebben zich al een 100-tal kandidaat LEIF-artsen aangemeld.
"Los van hun levensbeschouwelijke overtuiging, zijn er heel wat artsen die aarzelen om euthanasie toe te passen omdat ze niet voldoende vertrouwd zijn met het probleem. Vaak missen ze de nodige technische kennis, kennen ze de zorgvuldigheidseisen en administratieve verplichtingen niet goed of hebben ze het moeilijk om te communiceren over aftakeling en sterven", zegt Distelmans.
Daarom krijgen de LEIF-artsen een opleiding. Zo kunnen zij collega's adviseren bij beslissingen over en zorg bij het levenseinde van hun patiënten. Want ze zullen niet alleen raad geven over euthanasie, maar ook over palliatieve zorgen en pijnbestrijding. Volgens Distelmans is de vraag naar euthanasie op dit ogenblik trouwens erg klein.

Intussen hebben er zich uit heel Vlaanderen een 100-tal artsen aangemeld om deel uit te maken van het LEIF-forum. "Op enkele weken tijd is dat toch heel wat", zegt Distelmans. "Minstens de helft van hen zijn huisartsen, en dat is belangrijk want patiënten willen vaak thuis sterven".
Sinds september 2002 is de euthanasiewet in ons land van kracht. Elke arts die geconfronteerd wordt met een patiënt die om euthanasie vraagt, dient een tweede arts te raadplegen. Voor niet-terminale patiënten is het advies van een derde arts nodig. De LEIF-artsen zullen ook kunnen fungeren als die wettelijk verplichte tweede of derde arts.
Het LEIF-forum wordt een aanspreekpunt voor artsen, niet voor patiënten. Arsten kunnen voor informatie terecht op de website van de vzw 'Recht op Waardig Sterven': www.rws.be
Nu in het nieuws