Voorlopig geen volksraadplegingen

De commissie institutionele hervorming van het Vlaams Parlement legt zich voorlopig neer bij het negatieve advies van de Raad van State over het voorstel van decreet dat in Vlaanderen volksraadplegingen mogelijk maakt. Dat bleek dinsdag in de commissie.

Belga

De volksraadplegingen zouden geen bindend, maar een adviserend karakter hebben. Volgens het voorstel van de meerderheidspartijen zouden alle inwoners van Vlaanderen van 16 jaar en ouder zich in de raadpleging kunnen uitspreken over Vlaamse bevoegdheden.

Maar de Raad van State meent dat de parlementsleden door de raadpleging de facto worden gedwongen de uitslag ervan te volgen.

Na een hele discussie kwam de commissie tot het besluit dat men het advies van de RvS moeilijk naast zich neer kan leggen.

Er werd evenwel nog niet beslist om het decreet definitief op te bergen. Parlements- en commissievoorzitter Norbert De Batselier laat nog juridisch onderzoeken wat met het decreet kan worden gedaan. Ten gronde vindt hij een grondwetswijziging voor dergelijke volksraadplegingen nodig.