Kritiek op publieke uitspraken Koen Dassen

Print
De uitspraken van de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, Koen Dassen, zondag op de VRT kunnen op weinig begrip rekenen in de politieke wereld. Er komt nog deze week een overleg tussen Dassen, het hoofd van het Comité I, de voorzitter van de begeleidingscommissie Armand De Decker en Justitieminister Marc Verwilgen, en ook de begeleidingscommissie buigt zich nog over de problematiek, zo is maandag vernomen.
Dassen had in De Zevende Dag en het middagjournaal van de VRT-radio gezegd dat de Staatsveiligheid verlamd werd door de vele onderzoeken van het Comité I, dat toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Minister van Justitie Marc Verwilghen, die momenteel in het buitenland verblijft, antwoordt morgen/dinsdag op vragen van kamerleden in de commissie Justitie, zo kondigde zijn woordvoerder aan.

Senaatsvoorzitter Armand De Decker vond het ongepast dat Koen Dassen in zijn functie dergelijke zaken naar buiten brengt. Hij vermoedde dat de administrateur-generaal misschien onder invloed van bepaalde leden van de Staatsveiligheid heeft gehandeld.
De Decker probeert momenteel een ontmoeting te organiseren tussen hemzelf als voorzitter van de begeleidingscommissie van het Comité I, voorzitter Jean-Claude Delepière van dat Comité, minister van Justitie Marc Verwilghen en Koen Dassen om de zaak uit te klaren. Wellicht volgt daarna nog een vergadering van de begeleidingscommissie.

Hugo Vandenberghe had aan de senaatsvoorzitter maandagmorgen als CD&V-commissielid een dringende bijeenkomst gevraagd van de begeleidingscommisie. Die zal volgens hem woensdag of vrijdag plaatsvinden. Hij vond dat de uitspraak van Dassen niet kunnen omdat hij in zijn functie een zekere terughoudendheid in acht moet nemen. Dassen heeft geen politieke functie. De administrateur-generaal had de kritiek voordien niet in de begeleidingscommissie geuit.
Vandenberghe noemde het ook typerend dat het hoofd van de Staatsveiligheid zijn uitspraken op televisie en radio zonder tegenspraak had kunnen doen.

Martine Taelman, die namens de VLD in de commissie zit, zei met verbazing naar de verklaringen van Koen Dassen geluisterd te hebben en wist niet goed waarover hij het had. De begeleidingscommissie is steeds een objectieve bondgenoot van de Staatsveiligheid geweest en heeft duidelijk geopteerd om de Staatsveiligheid als een aparte dienst te behouden. Parlementaire controle op de dienst is altijd nodig en vormt een tegengewicht tegen mogelijke ontsporingen van de Staatsveiligheid. De commissie kan enkel via het Comité I functioneren, stelde Taelman, die ook voorstander is van een snelle bijeenroeping van de begeleidingscommissie.

Agalev-fractieleider in de Senaat, Frans Lozie, zei niet te weten wat Koen Dassen bezielde. Volgens hem vormt de geheimhouding binnen de begeleidingscommissie nauwelijks een probleem. De aanduiding van een nieuwe baas is volgens hem een belangrijke stap om een einde te stellen aan de malaise binnen de Staatsveiligheid, maar daarnaast moeten ook de aanbevelingen van de audit over de dienst uitgevoerd worden. Lozie vermoedt dat Dassen met zijn uitspraken "goodwill" heeft willen creëren binnen de leiding van de Staatsveiligheid, die hem niet gunstig gezind was bij zijn aanstelling.

Anne-Marie Lizin (PS-commissielid) vond de uitlatingen van Koen Dassen ambigu. Ze vroeg verduidelijkingen over wat de baas van de Staatsveiligheid verwijt aan het Comité I en aan de begeleidingscommissie. Volgens haar heeft de dienst sinds Koen Dassen aan het hoofd staat, geen enkele vraag van het Comité I tot onderzoek beantwoord.
Lizin sloot niet uit dat Dassen een geheime agenda heeft en dat het de bedoeling is om de Staatsveiligheid op te heffen en een speciale dienst binnen de federale politie op te richten die zich specifiek met het terrorisme zou bezighouden.
Nu in het nieuws