Vaticaan roept op tot dialoog met New Age

Print
Het Vaticaan heeft maandag een document gepubliceerd over New Age. Daarmee hoopt het de New Age-dromen te doorprikken, maar tot een definitieve veroordeling komt het niet. Het document roept de katholieken wel op hun eigen geloof goed te kennen om de New Age thema's gepast in te schatten en er op de gepaste manier op te reageren.
Bij de voorstelling van het 93 pagina's tellende document verklaarde kardinaal Poupard, prefect van de Pauselijke Raad voor Cultuur, dat New Age zich niet alleen aandient als een therapie of een levenshouding, maar zelfs als een echte ideologie. "New Age doet zich voor als een valse utopie die tracht te beantwoorden aan het oprechte verlangen naar geluk in het hart van elke mens". Volgens de kardinaal vormt New Age, samen met de opkomst van vele andere nieuwe religieuze bewegingen, één van de grote uitdagingen van de Kerk.

Het Vaticaan maakt zich ernstig zorgen over New Age omdat het in tegenstelling tot de meeste sekten "een omvattende, amorfe en moeilijk te definiëren beweging" is. New Age, waarvan men het ontstaan meestal terugvoert tot de hippietijd van de jaren zestig van vorige eeuw, dreigt volgens het Vaticaan het hele leven van mensen te domineren. New Age dreigt het christelijke geloof te verdringen en zelfs als ersatzreligie dienst te doen.

Mgr. Fitzgerald erkende op de persconferentie dat mensen die door New Age beinvloed zijn, "een authentieke religieuze gevoeligheid" bezitten en noemde het document een uitnodiging om met hen in dialoog te gaan. Die moet bijdragen tot een beter wederzijds begrip en samenwerking voor vrede en ontwikkeling. Het Vaticaan wil hen ook begeleiden op hun zoektocht om een dialoog tussen het evangelie en de cultuur tot stand te brengen. Rome wil de waardevolle en authentieke elementen van die zoektocht erkennen maar wijst tegelijkertijd op enkele duistere punten in de New Age-beweging.

Het document wijst er op dat er vele katholieke spirtitualiteitscentra actief hebben bijgedragen tot de verbreiding van de New Age. Dat moet volgens het Vaticaan zeker gecorrigeerd worden, niet alleen "om de verwarring en vergissing te stoppen", maar ook om efficiënt de christelijke spiritualiteit te verspreiden. Anderzijds wijst het document de dialoog met de New Age niet af, "maar er kan slechts een vruchtbare dialoog zijn als onze identiteit klaar en duidelijk is".
Nu in het nieuws