Heropleving arbeidsmarkt laat op zich wachten

Print
Het ziet er niet naar uit dat er de komende maanden een heropleving komt van de arbeidsmarkt. De bedrijven aarzelen om aan te werven en het aantal vacatures neemt af. Ook het aantal faillissementen blijft hoog. De werkloosheid neemt bijgevolg gestaag toe.
Bij de werkgevers heerst grote onzekerheid en dat uit zich in hun aanwervingen. "De economische situatie is moeilijk. Werkgevers nemen dan ook een afwachtende houding aan", bevestigt Pieter Timmermans, directeur-generaal bij het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).

Hij verwijst naar het lage investeerders- en consumentenvertrouwen. Ook de politieke situatie in Irak en dichter bij huis, de sputterende Duitse economie, verlamt de ondernemers. "Ze weten niet goed wat doen en kijken de kat uit de boom. In zo'n situatie worden de aanwervingen op 'hold' gezet", aldus de VBO-topman. "De situatie is niet van die aard om een heropleving van de arbeidsmarkt te hebben". Timmermans verwacht nog "een zestal maanden een afwachtende houding" qua aanwervingen.

De malaise op de arbeidsmarkt uit zich ook in het aantal vacatures dat verschijnt in bladen. Het aantal functie-aanbiedingen in Belgische recruteringsbladen is in 2002 met 39 pct gedaald in vergelijking met 2001, stelt Ilse Peeters, research manager bij Vacature. "Voorlopige cijfers voor januari wijzen bovendien op een verdere achteruitgang", aldus Peeters.

De cijfers zijn afkomstig van de 'Vacature Pige', dat is een opmeting van alle functies en advertenties die verschijnen in de Belgische rekruteringstitels. Voor Vlaanderen zijn dat Vacature, Jobat, Het Belang van Limburg en Imediair. Voor Wallonië gaat het om Références (bij Le Soir), La Libre Belgique, La Nouvelle Gazette, La Meuse en Vers L'Avenir.
Daaruit blijkt een daling in 2002 van het aantal vacatures of functies voor Vlaanderen en Wallonië van 39 pct in vergelijking met 2001. De meting van het aantal functies slaat wel enkel op jobs verschenen in advertenties vanaf 200 millimeter. "Dat komt grotendeels overeen met functies vanaf een A1-diploma". Voor de ICT-sector daalde het aantal vacatures met 56 pct. Enkel het aantal vacatures in de medische sector kende een stijging. Ook het aantal vacatures voor een job bij de overheid hield min of meer stand (min 5 pct).

In de maand januari 2003 is er een daling op jaarbasis van 9 procent in Vlaanderen en van 32 procent in Wallonië. Steeds meer mensen verliezen ook hun job. Het voorbije jaar kende met 7.215 faillissementen het hoogste aantal falingen in zes jaar, zo berekende het onderzoeksbureau Graydon. Voor de maand januari kwam het aantal falingen uit op 624. Ongeveer 3.200 werknemers verloren hun baan. Het hoogst aantal faillissementen deed zich voor in de groothandel en de horeca.

Uitschieters de voorbije maand waren onder meer Sofitex en Brepols. Bij de faling van de textielgroep uit Waregem zijn zo'n 480 werknemers betrokken. Het faillissement van een deel van de Turnhoutse drukkerij raakt 328 werknemers.
De werkloosheidscijfers ogen bijgevolg niet fraai. België telt eind januari bijna 400.000 uitkeringsgerechtigde werklozen en een werkloosheidsgraad van ongeveer 12 procent. De jeugdwerkloosheid neemt opnieuw sterk toe. Schoolverlaters raken niet meer zo snel op de arbeidsmarkt
Nu in het nieuws