Werkloosheid stijgt nationaal tot 12 pct

Print
De werkloosheidsgraad in België bedroeg eind januari 11,9 procent. Dat is één procent hoger dan dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit de nationale werkloosheidscijfers die het kabinet van federaal minister van tewerkstelling Onkelinx maandagavond verspreidde. Het totaal aantal niet-werkende werkzoekenden stijgt tot 519.164 eenheden.
Het aantal UVW's (uitkeringsgerechtigd volledig werklozen) steeg in januari met 9.025 op maandbasis. Tegenover januari 2002 steeg het aantal UVW's met 9,9 pct. De toename is het sterkst in Vlaanderen (+13,1 pct) en bij de mannen (+22.615 of 13,8 pct). Het totaal aantal UVW's bedraagt nu 398.146.

De mannelijke werkloosheidsgraad ligt nu op 10 pct, de vrouwelijke op 14,2 pct. De totale werkloosheidsgraad bedraagt 11,9 pct. Voor Vlaanderen is dat 7,8 pct, voor Wallonië 16,9 pct en voor het Brussels gewest 20,4 pct.
De jeugdwerkloosheid (minder dan 25 jaar) steeg deze maand met 1.446 eenheden tot 71.746 eenheden, een stijging op jaarbasis met 13,7 pct.

De langdurige (meer dan 2 jaar) werkloosheid ligt nu op 148.225 eenheden. Ten opzichte van januari 2002 gaat het om een daling met 1,4 pct. Niettegenstaande de economische groeivertraging, blijft de langdurige werkloosheid dus dalen ten opzichte van de voorgaande jaren, zo stipt Onkelinx aan.
Wat betreft het aantal oudere werklozen, niet ingeschreven als werkzoekend, is er in januari een daling met 444 eenheden. In totaal gaat het om 166.158 eenheden, 3.525 meer dan in januari 2002 (stijging met 2,2 pct). Het gaat om de tweede opeenvolgende daling, een trendbreuk met de ononderbroken stijging sinds 1996.
Nu in het nieuws