Export in Limburg daalde in 2002 met 8,9 procent

Print
De export in Limburg is vorig jaar gedaald met 8,9 procent en bedroeg volgens berekeningen op basis van de totale Limburgse exportcijfers nog 14.122,68 miljoen euro ten opzichte van 15.511,90 miljoen euro in 2001.
Een en ander blijkt uit de gegevens van het Instituut voor de Nationale Rekeningen waarop de Limburgse Kamer voor Handel en Nijverheid zich baseerde.

Volgens de Kamer is het opmerkelijk dat het aantal certificaten voor buitenlandse handel in Limburg in 2002 steeg met ruim 6 procent. De waarde van deze certificaten bleef evenwel met 375.881.396 euro nagenoeg gelijk met de waarde van de certificaten die in 2001 uitgereikt werden. "Terwijl de export in Limburg opmerkelijk daalt, groeit de export in Vlaanderen met 9,2 procent. Het merendeel van de Limburgse export is dan ook bestemd is voor de Europese Unie en landen waarmee preferentiële verdragen worden gesloten", luidt het.

Vooral de export naar Rusland, Turkije, India, China en Egypte is gestegen in 2002, zo blijkt nog uit de analyse van de Limburgse Handelskamer. Azië blijft de nummer 1 en neemt 47,42 procent van de verre export op zich. De export naar landen als het Midden-Oosten en India groeit, terwijl die naar China en Afrika beduidend afneemt.
De export naar de Europese landen is over de ganse lijn positief. Naar Centraal- en Oost-Europa is die flink gestegen met 32,7 procent en ook Rusland en Turkije doen het goed met een stijging van respectievelijk 18,8 en 53,6 procent.
Nu in het nieuws