Anthuenis heeft "constructief gesprek" met coaches en scheidrechters

Print
Maandagavond vond de vergadering plaats tussen de coaches uit de hoogste voetbalafdeling en de A-scheidsrechters in België, die er kwam op initiatief van bondscoach Aimé Anthuenis, eveneens aanwezig in het bondsgebouw in Brussel. "De vergadering verliep heel constructief en zal hopelijk voor meer wederzijds begrip en respect tussen coaches en scheidsrechters zorgen", gaf een tevreden bondscoach na afloop te kennen. De laatste maanden was de verstandhouding tussen de twee partijen dikwijls zoek geraakt, vandaar deze actie.
Anthuenis was tevreden over het verloop van de debatten en was verheugd over het aantal van zestig aanwezigen, waaronder ook bondsvoorzitter Jan Peeters, naast minstens één sportieve verantwoordelijke van elke eersteklasser en de achttien topscheidsrechters. In verschillende groepjes werden heel wat thema's behandeld zoals commentaren van de trainers in de media, stages van scheidsrechters, taken en bevoegdheid van de vierde official, duw- en trekwerk bij stilstaande fasen, verzorging van geblesseerde spelers en toegevoegde tijd, verplaatsingen van nationale ploeg, afstaan van spelers aan de nationale ploeg, uitgestelde wedstrijden en last but not least relaties tussen scheidsrechters en trainers.

"Het was niet de bedoeling dat er concrete besluiten genomen werden, maar er werd geprobeerd om scheidsrechters en trainers samen te brengen in een informele sfeer, zodat ze meer begrip voor mekaar zouden opbrengen", zag Anthuenis de doelstelling van de avond al bereikt.

"Het belangrijkste wat er vandaag gebeurd is, is dat er op een rustige manier gesproken werd over mekaars problemen", zo zei scheidsrechter Frank De Bleeckere na afloop van de vergadering. "Wat wij gevraagd hebben, is meer respect voor de scheidsrechters, vooral dan in de commentaren in de media. Zij (de trainers, nvdr) vroegen dan weer meer respect voor de coaching langs de zijlijn. Wat we nodig hebben, is meer respect voor mekaar. Hopelijk kan een vergadering zoals deze daarbij helpen. De scheidsrechters hebben duidelijk gemaakt wat de taken van de vierde official zijn, welke de regeling is voor de verzorging van geblesseerde spelers en hoe de toegevoegde tijd wordt berekend. Allemaal dingen die soms onduidelijk zijn voor de trainers en die soms tot discussies leiden."
Nu in het nieuws