Britten mogen voor verzorging naar Belgische ziekenhuizen

Print
Belgische ziekenhuizen zullen binnenkort honderden Britse patiënten kunnen verzorgen. Dat is het resultaat van een akkoord tussen België en Groot-Brittannië. Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (sp.a) stelt dat de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg voor Belgen gegarandeerd blijven.
De problematiek is gekend: het Britse gezondheidssysteem is niet in staat alle noden op te vangen. Vandenbroucke wil wel helpen maar niet ten koste van de Belgische zieken. "Wij willen onze greep op het systeem behouden".

Voor Vandenbroucke ligt de oplossing bij bestaande Europese regels waarmee de Europese lidstaten hun sociale zekerheid behouden en toch een oplossing bieden aan Europeanen die naar andere landen trekken. Concreet betekent dat dat een Britse zieke die naar België komt voor verzorging, volledig wordt bekeken als was hij een Belg. De factuur wordt wel naar de Britse gezondheidsdienst verstuurd. De Belgische ziekenhuizen mogen aan de Britten niet méér vragen dan aan Belgen. Vandenbroucke geeft toe dat de Belgen hierdoor geld "laten liggen" maar stelt dat de andere optie zou betekenen dat de Belgische ziekenhuizen prioriteit zouden geven aan vermogende Britten, ten nadele van Belgische patiënten.

Tussen de Britse gezondheidsdienst en de Belgische ziekenhuizen moeten gedetailleerde contracten worden opgemaakt, met ook afspraken over kosten waarvoor België geen officiële tarieven kent. De contracten moeten worden voorgelegd aan de Belgische overheid.

Voor Vandenbroucke is dat bilateraal akkoord een voorbeeld van hoe de patiëntenmobiliteit kan geregeld worden. De EU-lidstaten kunnen de eigenheid van hun sociale bescherming en de solidariteit behouden. Rijke buitenlanders zorgen niet voor een scheeftrekking of privatisering en toch helpen de EU-lidstaten elkaar.

Vandenbroucke hoopt dat de Europese werkgroep van ministers van Gezondheid de Conventie over de toekomst van Europa kan beïnvloeden. Door het aanreiken van concrete oplossingen kan de sociale bescherming verankerd worden in de EU-grondwet.
Nu in het nieuws