"Signaalgevers nu ook bij niet-sportwedstrijden"

Print
Sinds kort moeten weggebruikers niet enkel bij wielerwedstrijden en niet-gemotoriseerde sportwedstrijden of - competities de aanwijzingen opvolgen van daartoe gemachtigde signaalgevers, maar is dit ook het geval bij culturele, sportieve en toeristische evenementen. Verkeersminister Durant heeft een bepaling in die zin via het KB van 18/12/2002 in het verkeersreglement opgenomen.
Burgemeester Leo Peeters (sp.a) van Kapelle-Op-Den-Bos en coördinator Jean Craen van de Feryn-Pijl (een jaarlijks massa-evenement voor wielertoeristen in deze Vlaams-Brabantse regio), die beiden jarenlang ijverden voor deze aanpassing, reageren verheugd. Totnogtoe hadden de signaalgevers in dergelijke evenementen immers geen wettelijk statuut wat voor juridische problemen zorgde bij geschillen.
Nu in het nieuws