Philip Heylen wil geen sluiting politiekantoor Borgerhout

Print
“Ik hoor vanuit de politie aanzwellende geruchten dat het politiekantoor in de Borgerhoutse Maréestraat dicht zou gaan. Omdat er te weinig agenten zouden zijn. Zo’n sluiting is voor ons onaanvaardbaar. De zorg voor de veiligheid van de burgers moet centraal staan”, zegt CD&V-raadslid Philip Heylen.
 
“Net zoals in de stad zouden we bij de politie meer moeten decentraliseren. Leg strenge criteria voor de selectie van de zonechefs op en geef hen meer verantwoordelijkheid. Nu zien we dat het korps zeer centralistsich wordt bestuurd. Juist de zones kunnen voor meer vertrouwen zorgen bij de bevolking. Op dat vlak is het spijtig dat juist nu in die zones, waar ik vanuit mijn wijkwerking vaststel dat het vertrouwen tussen de politie en de burgers herstelt, er verschuivingen zouden plaatsvinden”, zegt Heylen, tevens voorzitter van de gemeenteraadscommissie Veiligheid.
 
“Ik zou in maart graag de criminaliteitscijfers per zone krijgen. Tot nu toe zijn die een goed bewaard geheim. Maar als politieke verantwoordelijken hebben we er recht op. Om te kunnen oordelen over de werking in de zones.We hebben daarbij duidelijke doelstellingen. Op basis daarvan werd een personeelsbehoefteplan opgesteld. Ik heb de indruk dat dit niet meer wordt gevolgd.Maar nogmaals, zonder de juiste gegevens, kunnen we dat niet meer controleren.Daarom moet er meer openheid komen.”
 
“Ik heb het volste vertrouwen in een korps omdat ik bij wijkwerking veel jonge agenten ontmoet die het goed menen en initiatieven nemen. Anderzijds hoor ik nog te veel dat er meer geld moet komen voor de politie.Dat kan natuurlijk niet. Er kan geen frank meer bij. Er is geen enkele stad die zoveel centen aan politie geeft als wij.”
 
Heylen hoopt dat de rust in de politietop snel terugkeert. “De politie wekt nu de indruk meer met zichzelf bezig te zijn dan met de burgers. Blijkbaar gunt men aan de top elkaar het licht niet in de ogen. Dat kan niet. Het kan niet dat achterdocht de leiding van het korps neemt”, vindt Heylen.“Al krijg je nu ook de weerbots van de discussie over de politiebegroting. Men heeft het aantal agenten al vooraf verdeeld. Nu die 123 niet komen, zorgt dit voor wrevel in het korps en de zones.“
 
“Met de discussie over de Maréestraat krijgen we opnieuw de vraag naar de juiste cijfers. Ik wil nu wel eens exact weten hoeveel agenten er op de loonlijst staan. Elk bedrijf kan dit geven, bij de politie lukt dat niet. Bovendien vraag ik al geruime tijd naar de mensen met lichte dienst in het korps. Om te controleren of er inderdaad zones zijn waar het om meer dan tien procent gaat, zoals er wordt gefluisterd.” Philip Heylen.
Nu in het nieuws