Werkloosheid stijgt sterk in Waasland

Print
Zowel in de regio Sint-Niklaas als in het Aalsterse is de werkloosheid vorig jaar opvallend sterk gestegen. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de VDAB.
 
De regio Sint-Niklaas telde in januari 2003 ruim 1.500 uitkeringsgerechtigde werklozen meer dan in januari 2002. Dit is een stijging met achttien procent.Wanneer we daar ook de niet-uitkeringsgerechtigde werklozen bijtellen, loopt het aantal mensen zonder baan nu al op tot ruim 20.000.
 
De regio Aalst is er niet veel beter aan toe. Daar steeg het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen in een jaar tijd met bijna veertien procent. Globaal genomen zitten daar 19.000 mensen zonder job. Opvallend is ook de sterke stijging van de werkloosheid in beide regio’s ten opzichte van december vorig jaar: in Aalst nam het aantal werklozen in een maand tijd met bijna vier procent toe, in Sint-Niklaas liep de stijging zelfs op tot vijf procent.
 
Beide regio’s presteren op jaarbasis ook opvallend slechter dan de rest van Vlaanderen. In heel Vlaanderen werden er vorige maand 150.000 uitkeringsgerechtigde werklozen geteld, een stijging met dertien procent ten opzichte van januari 2002. Het totale aantal werklozen in Vlaanderen ligt net beneden de 350.000.
Nu in het nieuws