Ook ambtenarenacties bij gebouwen van Financiën in Gent

Print
Ook in Gent hebben ambtenaren van Financiën actie gevoerd tegen de hervormingsplannen van hun departement. Aan twee gebouwen van de directe belastingen en de btw zetten tachtig à negentig ambtenaren tot 9.00 uur een filterblokkade op.
Personeel dat door wilde, moest zich tussen of langs de actievoerders murwen of bleef uit solidariteit mee op de stoep staan.

De actievoerders hadden spandoeken en vakbondsvlaggen bij. Ze zeggen veel vragen te hebben over de toepassing van de Copernicushervorming op hun departement, maar klagen nu vooral de loopbaanvoorstellen aan. "Daardoor zal iedereen examen moeten afleggen die als fiscalist en niet louter als boekhouder erkend wil worden", zei Johan Talpe van het gemeenschappelijk vakbondsfront. "Maar velen onder ons hebben daarvoor al examens afgelegd".

Volgens Talpe beschouwt minister van Financiën Didier Reynders hen allemaal als boekhouders, zodat iemand die als fiscalist erkend wil worden, hoedanook een selectieproef zal moeten afleggen. De gewestelijk directeur zou daarna uit de laureaten de beste mogen kiezen, zonder echt rekening te moeten houden met anciënniteit. En dat kan niet, vinden de manifestanten.
Naast de blokkades in Luik, wordt volgende week ook in Hasselt actie gevoerd. De week daarna is West-Vlaanderen aan de beurt. Als het voorstel tot loopbaanherziening door de Ministerraad wordt goedgekeurd, overwegen de ambtenaren om echt te gaan betogen, zoals ze vorig jaar in december in Brussel deden.
Nu in het nieuws