Nieuwe site maakt wegwijs in overheden in Brussel

Brussels minister-president François-Xavier de Donnea heeft dinsdag de nieuwe informatiesite 'Overheden in Brussel' voorgesteld. De nieuwe site biedt de burger gedetailleerde informatie over de verschillende overheidsinstellingen in Brussel.

Belga

Er is voor een omgekeerde manier van werken gekozen voor het opstellen van de site. Er wordt vertrokken vanuit de materies zelf om de bevoegde overheidsinstellingen aan te duiden. Er zijn ook zo'n 4.000 links naar andere internetsites die over een bepaalde materie nog meer informatie bieden.

Het Brussels Gewest heeft 25.000 euro uitgetrokken voor het nieuwe internetinstrument. De site is toegankelijk via de site van het Brussels Gewest op http://www.brussel.irisnet.be/crisp