VLD Duffel verwijt Guido De Vos inmenging in politiecontrole

Print
Burgemeester Guido De Vos zou volgens de VLD-Duffel op zaterdag 18 januari geprobeerd hebben om een grootscheepse wodca-controle te verhinderen, omdat tegelijkertijd het CD&V-bal bezig was. De burgemeester ontkent het bericht met klem.
 
“De alcoholcontrole begon om 23 uur op de Mechelsebaan in Duffel en duurde ongeveer twee uur.Toen burgemeester De Vos op het CD&V-bal lucht kreeg van de actie, stapte hij prompt in zijn wagen en reed ter plaatse. Hij eiste dat de wodcaactie onmiddellijk zou worden afgeblazen.
 
De agenten weigerden hierop in te gaan. Zonechef Marc Dondeyne ontkent de feiten niet”, zeggen de VLD-gemeenteraadsleden Guy De Wilder en Kristophe Thijs.
 
Burgemeester Guido De Vos vertelt een heel ander verhaal.“Omstreeks twee uur ‘s nachts ben ik te voet naar de controleplaats gegaan. Ik heb de agenten gezegd dat ik niet gelukkig was met een controle vlak bij de plaats waar de CD&V haar nieuwjaarsbal gaf. Ik heb hen ook gezegd dat ik het betreurde dat ik, in tegenstelling tot andere Duffelaars, niet op voorhand op de hoogte was van deze wodcaactie. Tot slot heb ik hen gevraagd hoelang de actie nog zou duren. Op geen enkel moment heb ik de agenten gevraagd om de alcoholcontrole te stoppen.” Bodukap-zonechef Marc Dondeyne bevestigt dat Guido De Vos ter plaatse is gekomen. “Wat hij precies gezegd heeft, weet ik niet, want ik was er zelf niet bij. De wodca-controle is alleszins doorgegaan.”
 
VLD-Duffel heeft over het voorval een brief gestuurd naar provinciegouverneur Camille Paulus, de Mechelse procureur des konings Paul Lenaerts en naar Bodukap- voorzitter Eric Duchesne. “Dergelijke interventies zijn ongehoord en getuigen van weinig of zelfs géén verantwoordelijkheidszin”, meent Guy De Wilder. Politieraadslid Kristophe Thijs laat het voorval de volgende politieraad op de agenda plaatsen.
MEEST RECENT