Europese primeur: mammografie via e-mail

Print
Brusselse ziekenhuizen zullen in de toekomst mammografieën via elektronische weg naar elkaar kunnen doorsturen en deze digitaal bijhouden. Het Brussels coördinatiecentrum voor borstkankeropsporing in het Bordetziekenhuis start, met steun van het gewest, het proefproject 'Telemammografie'. Het zal de eerste keer zijn in Europa dat mammografieën via e-mail worden verstuurd.
Mammografieën zijn röntgenfoto's die gebruikt worden om borstkanker op te sporen. Bij een dergelijk onderzoek worden de röntgenfoto's steeds naar een andere radioloog gestuurd voor een tweede oordeel. Tot op vandaag gebeurt dat door middel van koeriers of taxidiensten. Bovendien houdt de tweede radiologische dienst de mammografieën altijd bij in zijn archief. Jaarlijks worden er zo in het Brussels gewest 40.000 mammografieën uitgevoerd. Dit vergt dus veel tijd en veel archiefruimte.
Met het proefproject zou hieraan verholpen worden. Het wordt ontwikkeld door de ULB en de VUB in samenwerking met het Centrum voor Informatica van het Brussels Gewest.
Minister-president François-Xavier de Donnea, bevoegd voor wetenschappelijk onderzoek, trekt hiervoor 1,4 miljoen euro uit.
Nu in het nieuws