Minister plant bescherming van bunkerlinie in Vrasene

Print
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Paul Van Grembergen (Spirit) heeft de Duitse bunkerlinie op de ontwerplijst van de voor bescherming vatbare monumenten en stad- en dorpsgezichten geplaatst. Militaire en bouwhistorische waarden van de bouwwerken vormen de voornaamste basis voor de ministeriële beslissing.
 
De Duitse bunkerlinie werd opgetrokken in 1916. Ze was oorspronkelijk 11,5 km lang, maar bleef slechts beperkt intact. Het best bewaarde gedeelte bevindt zich op het grondgebied van Vrasene. De bunkers zijn gelegen in de Nerenhoek, Zillebeek, Permanstraat,‘s Herenwilg,Polderstraat en Galgstraat.
 
“De bewaring van de ruimtelijke aanleg van de linie is quasi perfect”, luidt de motivering van de optie om de bunkerlinie te beschermen.“Ze geeft een zeer goed en representatief beeld van de samenhang en aanleg van een Duitse defensieve bunkerlinie uit de Eerste Wereldoorlog. De concentratie en diversiteit aan bunkers in Vrasene is representatief voor een bunkerlinie waar geen grotere of oudere militaire bouwwerken aanwezig zijn. De linie benadrukt de grote symbolische en militaire waarde van Antwerpen en zijn haven tijdens de beide wereldoorlogen.”
 
Ook de bouwhistorische waarde van de linie speelde een rol in de beslissing om de bunkers eventueel te beschermen. “Alle gebouwen zijn opgetrokken in gewapend beton en dat was toen een relatief nieuw materiaal. Het was de eerste keer dat dit materiaal solitair werd gebruikt in militaire architectuur. De te beschermen linie telt elf verschillende bunkertypes. Ze zijn stuk voor stuk representatief en karakteristiek voor het type waartoe ze behoren.Ze dienden voor de bescherming van personeel en materieel tegen weersomstandigheden, bombardementen, invallen en ontschepingen van artillerie”, stelt het beschermingsbesluit.
Nu in het nieuws