CD&V wil doorlichting verkiezingsprogramma's

Print
De CD&V doet woensdag een oproep tot de partijvoorzitters om een protocol te sluiten over een vrijwillige doorlichting van de verkiezingsprogramma's. Voor Pieter De Crem, die de oproep lanceerde, moet dergelijke doorlichting door het Planbureau gedaan worden.
 
In de verkiezingscampagne moet de inhoud centraal staan en een doorlichting kan daartoe een belangrijke bijdrage leveren. Ze leidt tevens tot een grotere transparantie en vergelijkbaarheid van de verkiezingsprogramma's.
 
Om de kiezer zo volledig mogelijk te informeren is het aangewezen dat de politieke partijen ook de kostprijs van hun prioriteiten berekenen en deze berekening laten toetsen door een neutrale instantie. Elke keuze heeft immers zijn prijs. Hierover zwijgen is de kiezer informatie onthouden.

.

Nu in het nieuws