ACW tot stadsbestuur: "Luister ook naar de verenigingen"

Print
“De stad mag het verenigingsleven niet uit het oog verliezen. Zo heb je het wijkoverleg dat vooral de noden van de individuele burgers registreert. Waarom geen wijkoverleg voor de georganiseerde verenigingen?”, vraagt Bruno Machiels van het ACW zich af.
 
De koepel van christelijke werknemersorganisaties overhandigde een flinke nieuwjaarsbrief aan burgemeester Leona Detiège. Om te benadrukken dat ook de sociale staat van de stad belangrijk is, met het vrijwilligerswerk en het verenigingsleven voorop.
 
“De nieuwjaarsboodschap van het ACW geef ik namens de 240 plaatselijke groepen van ACV,ACW,Arktos (organisatie voor maatschappelijk kwetsbare jongeren), christelijke mutualiteit,KAJ,KAV,KBG,KWB, Vakantiegenoegens,Welzijnszorg en Ziekenzorg die in Antwerpen actief zijn. Duizenden vrijwilligers leveren er dagelijks een bijdrage om van Antwerpen een levende, maar vooral sociaal ingestelde stad te maken”, zeggen voorzitter Jan Kint en Bruno Machiels.
 
“Het is niet zo evident om in de stad zo’n verenigingswerking uit te bouwen.Toch lukken we daarin.Daarom vragen we dat het stadsbestuur bij zijn beslissingen meer rekening houdt met de gevolgen voor de verenigingen. En de organisaties ook daadwerkelijk te ondersteunen en bij het beleid te betrekken.”

.

Nu in het nieuws