"Organiseer Referendum over toekomst Fort 4"

Print
Het Vlaams Blok stelt vanavond tijdens de vergadering van de gemeenteraad voor een referendum over de toekomst van het Fort 4 te organiseren. De partij is niet te spreken over het plan om een aantal loodsen af te breken, terwijl diverse verenigingen daar hun zinnen hadden opgezet. Vermoedelijk vraagt de meerderheid uitstel.
 
Het fort bestaat, ruw geschetst, uit twee delen: het historische binnenfort en de loodsen die in de loop der jaren door het leger zijn bijgebouwd. Oorspronkelijk was het plan om de loodsen ter beschikking te stellen van het verenigingsleven terwijl het binnenfort gerestaureerd zou worden met een zogenaamde ‘bovenlokale’ bestemming. Er kwam zelfs een enquête bij de Mortselse verenigingen aan te pas om hun wensen te kennen.
 
Toen bleek dat de aanpassing van de loodsen veel meer ging kosten dan gepland, veranderde de meerderheid het geweer van schouder. Plots dook een studie op van het bureau Zanzibar waarin resoluut de historische kaart getrokken werd: restauratie van het binnenfort en afbraak van de loodsen.
 
Het Vlaams Blok is het met die plannen niet eens en vraagt nu een gemeentelijk referendum. Volgens voorzitter Jef De Backer heeft de meerderheid het verenigingsleven aan het lijntje gehouden. “Agalev heeft altijd de mond vol over inspraak en openheid. De partij kan nu bewijzen dat ze dat echt meent.” Schepen Fons Jespers (CD&V), bevoegd voor het fort, zegt niet per definitie nee tegen een referendum. Hij vindt wel dat politici zelf ook verantwoordelijkheid en dus beslissingen moeten durven nemen. “De vragen moeten bovendien heel duidelijk geformuleerd worden. Als je gewoon vraagt of het fort voor iedereen open moet staan, antwoordt het grootste deel van de Mortselnaars vermoedelijk ‘ja’. Concreet ben je dan geen stap verder.” Jespers vraagt vanavond waarschijnlijk om de bespreking tot februari uit te stellen.
Nu in het nieuws