Wandelen over de Schelde

Print
Een nieuwe brug over de Schelde - ruim 60m hoog - komt een flinke stap dichterbij. De studie over de technische haalbaarheid door Arcade is klaar. Schepen Marc Van Peel onderstreept dat de brug, die parallel met de Kennedytunnel het Antwerpse Zuid met Linkeroever verbindt, de oplossing biedt voor de mobiliteitsproblemen op Linkeroever.
 
De bestaande op- en afritten 6 (Antwerpen-Linkeroever) en 17 (Zwijndrecht-Burcht) op de Antwerpse Ring verdwijnen straks bij de sluiting van de Ring. Een groot probleem voor de bewoners van Linkeroever, die enkele kilometers rond moeten rijden. Maar een nieuwe Scheldebrug biedt soelaas, aldus Van Peel. Die brug komt het best op het Antwerpse Zuid, in het verlengde van de (te verleggen) Singel.
 
Op Linkeroever zou er dan een nieuwe verbindingsweg komen naar de Blancefloerlaan en het knooppunt voor de Oosterweelverbinding. De nieuwe Scheldebrug sluit aan op de Singel en niet op de Ring, om zo alleen maar lokaal verkeer toe te laten. Op de brug is plaats voor autoverkeer (twee rijstroken), maar ook voetgangers en fietsers krijgen hun eigen ruimte in beide richtingen.
 
Het bureau Arcade heeft de haalbaarheidsstudie aan het college gepresenteerd. Uit de studie blijkt dat ook de zeilwedstrijden als de Tall Ships’ Race - met de fraaiste zeilboten ter wereld - perfect de Antwerpse rede kunnen bereiken.
 
Vandaag bespreekt het stadsbestuur het dossier opnieuw. “De beste locatie is het Zuid”, zegt schepen Ann Coolsaet. “Het Loodswezen en het Steen bleken niet haalbaar, o.a. door de cruiseterminal. Het dossier is doorgepraat met de scheepvaart. Daar zijn geen problemen. Ook technisch is de zaak haalbaar. De kostprijs bedraagt 49,5 miljoen euro. Daarvoor zoeken we financiers, o.a. bij de ontwikkelaars van nieuwbouwprojecten op Linkeroever, voor wie de nieuwe brug een meerwaarde betekent. Ik zou het voorstel ook graag presenteren op de immobiliënbeurs in Cannes aan potentiële investeerders. Misschien kan ook het Vlaams gewest participeren.”
 
De bedoeling is dat het meeste scheepvaartverkeer door kan, terwijl de brug gesloten blijft. De brug zou hooguit een viertal keren per dagen niet berijdbaar zijn om de grootste schepen doorgang te verlenen. De keuze valt op een hef- of liftbrug en niet op een draaibrug. Deze beweegbare brug laat schepen door tot bijna 52 meter, en dat is voldoende voor de huidige scheepvaart. De architectuur van de brug ligt nog niet vast. Het ontwerp in de haalbaarheidsstudie geeft een idee van de techniek maar de brug kan nog wel een ander uitzicht krijgen. De brug zal wel zichtbaar zijn vanaf het Steenplein en ook van het Loodswezen.
MEEST RECENT