Commissie richt vizier op verkoop mediarechten Premier League

De Europese Commissie heeft bezwaren tegen de gezamenlijke verkoop van mediarechten (tv, internet, gsm) voor wedstrijden in de Premier League, de hoogste voetbalafdeling in Engeland. Dat heeft een woordvoerder van de Commissie vrijdag aangekondigd. De regeling zou volgens de Commissie een beperking van de concurrentie en een stijging van de prijzen in de hand werken.

Belga

De Britse voetbalbond Football Association (FA) verkoopt voor de League-clubs exclusieve pakketten mediarechten aan televisiemaatschappijen in Groot-Brittannië en Ierland. Als gevolg van deze verkoopsstrategie spelen, zo stelt de Commissie vast, enkel de grote mediaconcerns mee in de strijd om de rechten. Resultaat: hogere prijzen en minder voetbalverslaggeving op televisie. Enkel de betaaltelevisie zendt live wedstrijden uit, ongeveer 25 procent van het totale aanbod.

De Europese Commissie heeft de Britse voetbalbond FA vrijdag een mededeling met bezwaren overgemaakt. Dat betekent niet dat de FA gedwongen wordt de verkoopsregeling af te schaffen. De gezamenlijke verkoop is immers niet strijdig met de Europese concurrentieregels op voorwaarde dat een aantal legitieme doelstellingen worden nagestreefd -zoals de solidariteit tussen de clubs- en op voorwaarde dat de regeling de voetbalsupporters voordelen oplevert.

De Britse voetbalbond heeft tien weken de tijd om tekst en uitleg te verschaffen, maar het lijkt weinig waarschijnlijk dat de FA de Commissie zal kunnen overtuigen. "De Commissie is in dit stadium van oordeel dat de verkoop van mediarechten zoals die door de FA wordt toegepast niet onontbeerlijk is om de solidariteit tussen de clubs te waarborgen", aldus de woordvoerder.

Allicht stuurt Brussel aan op een voorlopige regeling zoals ze die eerder dit jaar ook met de Europese voetbalbond UEFA maakte over de gezamenlijke verkoop van rechten voor de Champions League. Op basis van dat vergelijk zou de Commissie een voorwaardelijke en beperkte gezamenlijke verkoop door de UEFA aanvaarden die tot gevolg heeft dat een groter aantal wedstrijden wordt uitgezonden en de clubs meer mogelijkheden zouden krijgen om rechten individueel te verkopen.

Nu in het nieuws