Menselijke nieren gekweekt in muizen

Israëlische onderzoekers zijn erin geslaagd om voor het eerst nieren voor muizen te kweken uit varkens- en menselijke stamcellen. De cellen groeiden in de muizen uit tot volledig functionele organen op muizenformaat.

Stamcellen zijn een soort 'moedercellen' die het vermogen (nog) hebben zich te differentiëren en uit te groeien tot verschillende organen en weefsels. De onderzoekers gebruikten voor hun proeven stamcellen die voorkwamen in de zogenoemde 'precursor' niercellen, die een grote kans hadden zich te ontwikkelen tot nieren.

Tienduizenden mensen in de wereld hebben een nieuwe nier nodig. In de VS alleen al zijn dat er ongeveer 50.000. Veel van hen overlijden voordat er een geschikte donor is gevonden. De onderzoekers denken dat het in de toekomst mogelijk zal zijn uit bijvoorbeeld varkensstamcellen in de mens een nier te laten groeien.

De techniek, organen vanuit de ene soort naar de andere over te brengen, heet xenotransplantatie. Vaak mislukken dergelijke ingrepen omdat het immuunsysteem het ingebrachte orgaan herkent als 'lichaamsvreemd' en afstoot. In dit geval gebeurde dat niet omdat de overgebrachte stamcellen zich waarschijnlijk nog niet ver genoeg hadden ontwikkeld en dus niet als 'vreemd' werden herkend.

Nu in het nieuws